* Kauhajoen eteläinen kyläyhdistys ry 

 183.117 Kauhajoki 26.11.2001 5.7.2006

johtokunta:
Taisto Tammela puhj.
Jukka Opas siht.
Pentti Santala
Tarmo Nummikoski
Tuomo Tammela

Osoite: Koihnantie 154, 61910 Nummijärvi
Sähköposti: taikatam@suomi24.fi

 

KOIVUMÄEN ? NUMMIKOSKEN - NUMMIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2006

Alueen suunnitelma on laadittu teemalla:

PÄÄMÄÄRÄTIETOISESTI LUOVUUDEN AVULLA TULEVAISUUTEEN

Toimintaympäristössä tulee löytää jatkuvasti uusia ratkaisuja korostaen yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys tarkoittaa sitä ,että kaikki voivat osallistua toimiin niin ettei synny tunnetta että toiset suunnittelevat ja jotkut toiset saavat luvan toteuttaa. Kyläsuunnitelma lähtee siitä, että porukalla on kykyä ajatella toisin, kyseenalaistaa vallitsevia käytäntöjä, vaihtaa näkökulmaa. Ei saa säikkyä sitä, että poiketaan "standardeista". On hyvä ottaa innovatiivisen hullun leima ja tavoitella uutta.

Porukasta täytyy löytyä niitä, jotka ovat jalat maassa ja pystyvät loogiseen ajatteluun. Tärkeää on myös löytää ne henkilöt, jotka kykenevät keksimään parhaat ja tehokkaimmat keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Toimita ei voi pitkän päälle tukeutua siihen että saadaan avustuksia aina jostakin. Yleisten rahoitusten avulla täytyy luoda pohja terveelle ja itsensä kannattavalle toiminnalle. Toiminnat eivät myöskään voi tukeutua täysin talkootyön varaan, vaan talkoota tehdään omat voimavarat tuntien.

Kaikessa tässä tarvitaan tietynlaista jääräpäisyyttä ja uskoa omaan visioon. Ajoittain on hyvä tehdä laskelmia tupakka-askin kanteen,että voi todeta mitä tämä ja tuo visio tänään näyttää. Visio pitää kertoa kaikille, olla avoin. Kehitysmyönteinen luovuus parantaa elämänlaatua ja auttaa sekä yksilöitä että organisaatioita pärjäämään tässä, nyt ja tulevaisuudessa.

Kylien yhteistoiminan tulee olla tavoite/ teema jonka avulla voidaan hyödyntää olemassa oleva luovuus. Tästä voi löytyä hyvä ja halpa keino mobilisoida suuri joukko ihmisiä kehittämistoimiin. Yleensä kylän kehittäjät löytyvät kylätasolta ja toissijaisesti kuntatasolta. Myös tiedotus ja luottamus alkurahoittajiin on tärkeä.

Terveellä tavalla ajatteleva nurkkapatriootti on hyvä kylänsä asiantuntija. Täytyy muistaa, että ei ole syytä turhaan väheksyä tekemisiään, vaan profiilin nostoon on sekä syytä että tarvetta. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan Nummijärven alueella toimintaympäristön otteen tiivistämistä. Tässä avautuu suuri työ, jota ei hetkessä saada kuntoon, mutta toden-näköistä ja tavoiteltavaa on että aktiivisesti kehittämistyötä tekeviä tulee olemaan nykyistä enemmän. Tällöin yhteistyö ja työnjako nousee entistä tärkeämmäksi.
Ote kyläsuunnitelman periaatteista (tt)