ILMA LEPPIRANNAN ELÄMÄNKAARI

Ilma Leppiranta syntyi 18.8.1936 Nummijärvellä. Ilman äiti Vieno Leppiranta kuoli Ilman ollessa kolmannella ikävuodellaan. Äidin kuoleman jälkeen Ilma joutui lähtemään kotikylästä isän ja äitipuolen mukana Rovaniemelle. Ilman kertoman mukaan tämä sota-aikana tapahtunut muutto ja sen mukanaan tuomat kokemukset tuntuivat raskailta.

Myös Ilman isä kuoli 1947. Sen jälkeen Ilma palasi takaisin Nummijärvelle, jossa hän kävi kansakoulun. Sen jälkeen hän lähti ammattikouluun Kankaanpäähän. Etevänä tyttönä hän onnistui pääsemään ammattikoulun käytyään Helsinkiin vaatturikouluun. Taloudellista tilannetta helpotti isän jälkeen maksettu valtion eläke.

Vaatturikoulussa Ilma osoittautui lahjakkaaksi ja ahkeraksi opiskelijaksi. Hän menestyi opinnoissaan hyvin ja kertoi hankkineensa lisärahoitusta opintojen ohella tehdyllä työllä. Hän suoritti jossakin vaiheessa töiden ohella myös keskikoulun.

Opintojen päätyttyä Ilma perusti koulutoverinsa Hilkan kanssa Helsinkiin vaatturiliikkeen. Ilma hoiti kaavoitukset, leikkaamisen ja sovitukset Hilkan keskittyessä ompelupuoleen. Yritys menestyi hyvin ja sai vähitellen yhä enemmän asiakkaita. Toimitilat hankittiin toiminnan vakiinnuttua Helsingin Eirasta. Monet asiakkaat olivat hyvin nimekkäitä ja vaativiakin, mutta todettuaan palvelun hyväksi ja työn laadun korkeaksi pysyivät uskollisina vuodesta toiseen.

Osoituksena Ilman suunnattomasta ahkeruudesta kannattaa mainita, että tehtyään pitkän päivän vaatturimestarin töitään hän saattoi vielä illaksi mennä vaihtelun vuoksi kauppaan myyjän tai kassan tehtäviin.

Ilma matkusti vuosittain ulkomailla vaatturiliiton järjestämillä opintomatkoilla milloin missäkin konferenssissa useissa Euroopan kaupungeissa. Viimeisin matka oli vuoden 2002 aikoihin.

1980-luvulla Ilma kohtasi elämänkumppaninsa Ville Kauppisen, josta tuli hänen aviopuolisonsa 1985. Yhdessä Ilma ja Ville sitten hakeutuivat vapaa-aikaa viettämään Ilman kotiseudulle, jonne he yhteisvoimin rakensivat kauniin mökin. Yhteisiä harrastuksia olivat myös lukeminen ja puutarhanhoito.

Vaatetusala ja kiinnostus vaatteisiin leimasivat Ilman elämää loppuun saakka. Nummijärvelläkin hän järjesti ystävien ja naapurien iloksi pieniä, leikkimielisiä pukunäytöksiä kahvitarjoiluineen. Tämän perinteen hän halusi välittää meille edelleen ja luoda myös muuta virikkeellistä toimintaa kotikylään.

2003 Ilma sairastui vakavasti ja menehtyi sairauteensa 3.12. 2004.

TL