keskiviikko 20.6.2007

Runokirjalle jatkoa

Nummijärven Koivuranta ry julkaisi viime vuonna Nummijärven kootut runot I -osan. Runokokoelman II osakin on nyt valmis ja kir­jojen ensipainos saadaan ja­keluun juhannusviikolla.

- Kirjan valmistuminen viivästyi vähän suunnitellus­ta aikataulusta. Aineisto oli pääosin valmiina kirjoitta­mista ja taittotyötä varten jo vuoden vaihteessa, mutta vi­ralliset asiat, budjetointi ja kevätkokouksen päätökset oli hoidettava kuntoon en­nen työn aloittamista. Toi­nen hyvin mieluisa syy oli se valtava innostus, jonka tämä kylän ikioma runokirjaprojekti herätti.

   Salaiset arkistot aukeni­vat, ja runoja kertyi ihailta­van monelta kirjoittajalta. Viime "metrien" aarteet ja muutokset asettivat toisaalta aivan uusia vaatimuksia ru­nokirjan formaattiin ja taittoon, joka toteutettiin itse, kertoo Terttu Lahti - hank­keen kirjallinen puuhanainen.

   Kirjan tekovaiheet sisälsi­vät kuulemma paljon puhe­luja, yhteydenottoja, synty­jen syvien pohdiskelua sekä kokoontumisia. Touko­kuussa oli runojen viimei­nen esikatselmus, jonne kaikki kirjoittajat olivat ter­vetulleita. - Leppoisissa tunnelmissa juteltiin niitä näitä kahvikupposten kera. Runo­ja luettiin, esitettiin ja yksi inspiraation tuote kirjoitettiinkin iltasella. 

   Lahden mukaan runoko­koelman II osaa voi kuvailla ennen muuta sanoilla "iha­nan nummikylääsen oloonen", kaikessa positiivisessa merkityksessä.

- Runoissa on tavoitettu kylän historia, kulttuuri, luonto, arvot ja sisimmät tunnot eeppisen kerronnan, herkän lyriikan ja hersyvän huumorin keinoin. Runot kiehtovat, naurattavat, itket­tävät ja ennen kaikkea kos­kettavat lukijaansa. Eräs ru­non ystävä totesikin: Kirja hoitaa ja parantaa, saa itkeä ja nauraa itsensä terveeksi, Terttu Lahti lataa.

   Uusimmassa kirjassa on kattava kokoelma runoja viideltätoista kirjoittajalta: Esteri Aaltonen, Anneli Heiskanen, Elsa Juurakko, Leena Juurakko, Alli Jyrkiäinen, Raija Kalliomäki, Ulla Keto-Aro, Alpo Koi­vumäki, Terttu Lahti, Pulmu Pihlajamäki, Hanna Pohjonen, Hannu Syrjälahti, Tuuli Tamminen-Syrjälahti, Elli Tuomi ja Liisa Viertola

   Runokirjan ensimmäinen painos on jo ennakolta lähes loppuunmyyty, mutta jatko-tilaus tehdään tarpeen mu­kaan. Kirjaa myydään kymmenen euron omakustannushintaan.

-jk-